Diëtiste Lisette (Vlaams-Brabant)

[icon name=”phone”] +32 495/42.83.95

[icon name=”envelope”] info@lipasen.be

[icon name=”globe”] Lipasen

[icon name=”facebook”] Facebookpagina

[icon name=”linkedin”] Linkedin